Krzysztof Onak > Short Bio in Polish

Short Bio in Polish

Krzysztof Onak pracuje jako naukowiec w IBM Research w Centrum Badawczym TJ Watsona. W 2005 ukończył magisterium na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2010 obronił doktorat na Massachusetts Institute of Technology. Jego główne zainteresowania to między innymi efektywne algorytmy dla dużych zbiorów danych we współczesnych rozproszonych systemach przetwarzania i ich zastosowania do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Jego prace były publikowane w czołowy konferencjach i periodykach.

Zanim skupił się głównie na nauce, startował w konkursach programistycznych. Zdobył między innymi złoty medal Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej w 2000 i razem z zespołem Uniwersytetu Warszawskiego wygrał Akademickie Mistrzostwa Świata w Programowaniu Zespołowym w 2003. Za ten ostatni sukces otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za zasługi w promocji Polski za granicą.